Сертифікати

Сертифікація виробництва та навчання

Дердавне підприємство "АВІАКОН": ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ - НАШІ ПЕРЕВАГИ

Сертифікація виробництва

В розвитку цієї політики система якості включає:

  • забезпечення виконання на підприємстві національних стандартів, а також міжнародних стандартів в області якості серії ISO 9001, EN 9100, EN 9110, стандарту AQAP 2120. Визнання системи якості національними, а також закордонними Уповноваженими органами;

  • забезпечення гарантованої відповідності параметрів та характеристик продукції, що випускається технічній документації та стандартам у відповідності з їх призначенням;

  • ведення постійної роботи з максимального задоволення вимог замовників у відповідності з договорами та контрактами. Виховання в свідомості робітників підприємства культу Замовника та усвідомлення того, що Замовник завжди має вибір, тому підприємство повинно стати його постійним кращим вибором;

  • проведення послідовної та наполегливої праці з підвищення рівня якості, надійності та довговічності продукції, що виготовляється, її технічного сервісу, впровадження у виробництво нових технологій. З усіх видів оцінки якості пріоритет надається оцінці якості Замовником;

  • освоєння ремонту нових типів авіаційної техніки, проведення сертифікації виробництва, здійснення постійного виходу підприємства на міжнародний рівень якості послуг;

  • підвищення технічного рівня та якості робіт в області доробок конструкцій з метою підвищення рівня конструктивних характеристик типу відремонтованої техніки у відповідності до запитів Замовника та сертифікаційним вимогам;

  • послідовне проведення робіт з удосконалення організації виробництва та праці, створення системи матеріальної зацікавленості кожного працівника в результатах праці і підприємства в цілому.

Дана “Політика в області якості та безпеки” покликана об'єднати зусилля всього персоналу підприємства в питаннях забезпечення якості продукції та економічної стійкості на ринку. Реалізація “Політика в області якості та безпеки” обов'язкова для всього персоналу заводу. 

Навчання

Перепідготовка і підвищення кваліфікації авіаційного персоналу Замовників здійснюється на базі Конотопського авіаремонтного заводу « АВІАКОН » за спеціальностями льотної і технічної експлуатації вертольотів Ми-24/35, Ми-8/17 і їх модифікацій, виконання капітально-відновлювального ремонту вертольотів розробки КБ ім. М.Л. Міля будь-яких типів і модифікацій.

 

Навчання проводиться відповідно до розроблених російською та англійською мовами навчальними програмами, адаптованими до авіаційних вимог конкретних Замовників. Наявність на ремонтному підприємстві фахівців-практиків, як широкого, так і вузького профілю дозволяє створювати програми на будь-яку глибину опрацювання окремих тем в залежності від побажань Замовників і рівня підготовленості слухачів.

 

У навчальному процесі використовуються як традиційні методичні та технічні засоби (схеми, таблиці, препаровані агрегати тощо), так і сучасні технічні засоби, включаючи навчальні комп'ютерні програми та інтерактивні освітні технології, а також власні вертольоти, на яких здійснюється підготовка та перепідготовка пілотів.

 

Ефективним засобом навчання є знайомство з реальними об'єктами на робочих місцях підприємства.

 

Особливостями проведення перепідготовки і підвищення кваліфікації Замовників - експлуатантів вертольотів типу Ми в умовах реально діючого авіаремонтного підприємства є:

-наочна ілюстрація результатів неправильної експлуатації на прикладах відбракованних вузлів і деталей, що обґрунтовує необхідність виконання вимог технічної документації по експлуатації;

-порівняльний аналіз надійності елементів систем вертольота, що дозволяє учням значно підвищити кваліфікацію з пошуку дефектів;

-знайомство з технологічними процесами ремонту дозволяє експлуатантам розширити можливості щодо усунення дефектів, що виникають на авіаційній техніці. 

Сертифікаты компанії

Сертифікат з технічного обслуговування Сертифікат ремонтної організації Сертифікат з технічного обслуговування (МО)
Сертифікат з технічного обслуговування Сертифікат ремонтної організації Сертифікат з технічного обслуговування (МО)
Сертифікат відповідності СМЯ ДП “АВІАКОН” вимогам міжнародного стандарту з якості AQAP 2120 Сертифікат відповідності СМЯ ДП “АВІАКОН” вимогам міжнародного стандарту з якості ISO 9001:2008 Сертифікат відповідності СМЯ ДП “АВІАКОН” вимогам міжнародного стандарту з якості EN 9100:2009
Сертифікат відповідності СМЯ ДП “АВІАКОН” вимогам міжнародного стандарту з якості AQAP 2120 Сертифікат відповідності СМЯ ДП “АВІАКОН” вимогам міжнародного стандарту з якості ISO 9001:2008 Сертифікат відповідності СМЯ ДП “АВІАКОН” вимогам міжнародного стандарту з якості EN 9100:2009
Сертифікат розробника авіаційної техніки Сертифікат схвалення організації виробника Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії ЦЗЛ
Сертифікат розробника авіаційної техніки Сертифікат схвалення організації виробника Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії ЦЗЛ
Свідоцтво про атестацію метрологічної  лабораторії ЦЗЛ ДП “АВІАКОН” Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії ЦЗЛ
Свідоцтво про атестацію метрологічної лабораторії ЦЗЛ ДП “АВІАКОН” Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії ЦЗЛ